Wyświetl większą mapę

Smulders Sp.z o.o.
ul. Grodziska 17 B, 62-067 Rakoniewice
tel.: 0048 61 44 41 405, mobile: 0048 600 370 537, fax: 0048 61 44 41 318
e-mail: edjzeck@smulders.pl

KRS nr 0000165832,
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
NIP: 851 28 31 607, REGON: 812626171;
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN – wpłacony w całości.