VerkoopAdresgegevens
Verkoop Groothandel / Productie
Sales Representative Polen
Verkoop adviseur Nederland / België
Sales Representative Verenigd Koninkrijk / Ierland
Sales Representative Australië
Sales Representative United States of America
Sales Representative Israël
Sales Representative Zweden
Sales Representative Zweden
Sales Representative Frankrijk
Sales Representative Spanje
Sales Representative Italië
Sales Representative Portugal
Sales Representative Rusland

Smulders Sp.z o.o.
ul. Grodziska 17 B, 62-067 Rakoniewice
Tel.: 0048 61 44 41 405, mobile: 0048 600 370 537,
Fax: 0048 61 44 41 318
e-mail: edjzeck@smulders.pl

KRS nr 0000165832,
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
NIP: 851 28 31 607, REGON: 812626171;
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN – wpłacony w całości.

On all our offers, agreements and deliveries are our conditions of sale apply. This can be downloaded from www.smulders.pl